Človek mnohokrát plánuje a napokon tieto plány zrealizujú až náhodné stretnutia, ktorých atmosféra býva často neopakovateľná. Presne v tomto duchu sa nieslo aj moje prvé stretnutie za účelom rozbehania novej témy: #FoodRozhovory. Je jeden z prvých slnečných dní v tomto roku a ja si v centre Nitry objednávam