Luxon Soda krystalická přípravek 1 kg

1. júna 2018greativity

1.49

Sóda je vysoko rozpustný prostriedok na zmäkčovanie vody a zabraňuje usadeniu vodného kameňa. Sóda nájde tiež využitie pri preplachovanie pivných popr. mastných rúrok. Sóda viaže ióny horčíka a vápnika za vzniku patričných nerozpustných uhličitanov.Použitie:

   prípravok na zmäkčenie vody
   namáčanie veľmi znečistených odevov (montérky)
   pridaním k praciemu prášku pri praní v práčke zabraňuje tvorbe vodného kameňa a šetrí práčku
   preplachovanie pivných trubiek, úpravu pH vody v bazéne

Popis

Sóda je vysoko rozpustný prostriedok na zmäkčovanie vody a zabraňuje usadeniu vodného kameňa. Sóda nájde tiež využitie pri preplachovanie pivných popr. mastných rúrok. Sóda viaže ióny horčíka a vápnika za vzniku patričných nerozpustných uhličitanov.Použitie:

   prípravok na zmäkčenie vody
   namáčanie veľmi znečistených odevov (montérky)
   pridaním k praciemu prášku pri praní v práčke zabraňuje tvorbe vodného kameňa a šetrí práčku
   preplachovanie pivných trubiek, úpravu pH vody v bazéne